Beroepsproduct 1

Literatuuronderzoek

Een onderzoek naar de invloed van online influencers in de reisbranche.

 

 

 

 

Afstudeeronderzoek van Femke Neefjes

Studentnummer: 500667274

Hogeschool van Amsterdam

 

 

 

Inhoud

1    Inleiding                                                                                                      3

2    Probleemformulering                                                                                     4

2.1   Aanleiding                                                                                                   4

2.2   Probleemstelling                                                                                           4

2.3   Doelstelling                                                                                                 4

2.4   Deelvragen                                                                                                   5

2.5   Leeswijzer                                                                                                    5

3    Mambo reizen                                                                                               6

3.1   Benchmarking                                                                                              7

3.2   DESTEP-Analyse                                                                                         8

3.3   De doelgroep                                                                                                9

4    Trends en ontwikkelingen                                                                            10

5    Theoretisch kader                                                                                        13

5.1   Influencers                                                                                                  13

5.2   Content Marketing                                                                                      13

5.3   Public Relations                                                                                         14

5.4   Micro-influencers                                                                                         14

5.5   Authenticiteit                                                                                             14

5.6   Beïnvloedingstheorieën                                                                                15

5.6.1  Theorie 1: Theorie van Robert Cialdini (1984)                                        15

5.6.2  Theorie 2: Two-Step flowtheorie (1940)                                                 16

5.6.3  Theorie 3: Theory of planned behavior (1991)                                         16

5.6.4  Theorie 4: Elaboration likelihood model (1986)                                      16

5.6.5  Geïntegreerde Marketingcommunicatie                                                   17

5.7   Conclusie theoretisch kader                                                                           18

6    Best practices                                                                                              19

6.1   Expedia                                                                                                     19

6.2   Noord-Brabant op de kaart met een succesvolle influencer campagne                     20

6.3   Andrélon                                                                                                   21

7    Conclusie                                                                                                   23

8    Bijlage                                                                                                       24

8.1   Literatuurlijst                                                                                             24

8.2   Benchmark                                                                                                 26

8.3   Voorstel literatuuronderzoek, zoekplan en strategie                                            27

 

 

 

 

 

 

1          Inleiding

 

De verschuiving van offline naar online een reis boeken. Consumenten plannen hun vakantie zelf, door achter de computer op zoek te gaan naar de mooiste bestemmingen, de goedkoopste vliegtickets en de beste hotels. Websites zoals Tripadvisor, Booking.com, Airbnb en WeFlyCheap worden steeds belangrijker in de customer journey van de consument (Huizer, 2015). Online influencers zijn ook onderdeel geworden van de customer journey. Personen die zelf een reis zijn aangegaan en hierover hun verhaal vertellen zijn geloofwaardiger dan een bekend persoon. Authentieke en oprechte verhalen van enthousiastelingen die een bijzondere reis hebben gemaakt, worden belangrijk voor andere avontuurlijke reizigers (Moonen, 2015). Dit onderzoek zal gaan over de invloed van online influencers op avontuurlijke jonge reizigers tussen de 18 en 35 jaar en hoe online reisorganisaties een online influencer kunnen toevoegen aan hun marketingcommunicatiestrategie om deze effectiever te maken.

 

De inleiding vormt het eerste hoofdstuk van dit onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt de aanleiding van dit onderzoek beschreven, de centrale vraag en doelstelling zullen vanuit de aanleiding geformuleerd worden en hierna worden de deelvragen opgesteld. In het derde hoofdstuk zal Mambo reizen als praktijkcase gebruikt worden en samen met drie andere reisorganisaties vergeleken worden in een benchmark. In hoofdstuk 3.2 zal de doelgroep omschreven worden en zal de doelgroep grootte bepaald worden. Vervolgens zullen de trends en ontwikkelingen aan bod komen in het vijfde hoofdstuk. Wat zien het werkveld en de professionals in de reisbranche voor trends en ontwikkelingen.

 

In hoofdstuk zes zal het theoretisch kader beschreven worden. De centrale theorie zal aan bod komen, maar ook andere relevante theorieën zullen uitgebreid besproken worden. Vanuit de theorie zullen een aantal best practices gebruikt worden die relevant zijn voor dit onderzoek. Ten slotte worden alle belangrijke bevindingen uit het literatuuronderzoek samengevoegd in een conclusie, die meegenomen zal worden naar de volgende stap:

‘het veldonderzoek’. De deelvragen die in het literatuuronderzoek nog niet beantwoord konden worden, zullen ook meegenomen worden in het veldonderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2          Probleemformulering

2.1       Aanleiding

 

Omdat er een verschuiving is van offline naar het online boeken van reizen, grote online spelers en online influencers in de customer journey van de consument een grotere rol zijn gaan spelen, is het belangrijk te weten wat dit betekent voor de reisbranche. Hoe kunnen online reisorganisaties hier het beste op inspelen en dit gebruiken om hun marketingcommunicatiestrategie nog effectiever te maken. Wat voor invloed heeft deze verschuiving van offline naar online op avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar en kan deze doelgroep wel bereikt worden door middel van een online influencer? (De uitgebreide aanleiding kan worden teruggelezen in de inleiding van hoofdstuk 1).

2.2       Probleemstelling

 

Om erachter te komen hoe online influencers het beste gebruikt kunnen worden om de marketingcommunicatiestrategie van een reisorganisatie effectiever te maken, is het belangrijk om te weten of de doelgroep beïnvloedbaar is door online influencers. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar best practices en relevante theorieën die met het onderzoek te maken hebben. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt:

 

Centrale vraag: wat is de invloed van online influencers op avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar bij het kiezen van een bestemming en hoe kunnen online influencers worden ingezet om de marketingcommunicatiestrategie van een online reisaanbieder effectiever te maken?’

2.3       Doelstelling

 

Inzicht krijgen in wat de invloed is van online influencers op avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar bij het kiezen van een bestemming en hoe online influencers kunnen worden ingezet om de marketingcommunicatiestrategie van een online reisaanbieder effectiever te maken. Hierover zullen aanbevelingen gegeven worden aan een avontuurlijke reisorganisatie, zoals Mambo Reizen.

 

Mambo Reizen zal gebruikt worden als een praktijkcase voor dit onderzoek, omdat Mambo Reizen zicht richt op de doelgroep: ‘avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar.’

 

 

 

 

 

 

 

2.4       Deelvragen

 

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden zal er desk – en fieldresearch uitgevoerd worden. Om de centrale vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is deze opgesplitst in 6 deelvragen.

 

 • Welke organisaties richten zich op avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar?
 • Wie zijn avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar?
 • Hoe ziet het gedrag van avontuurlijke jonge volgers van influencers eruit?
 • In welke mate zijn avontuurlijke jonge volgers gemotiveerd om een bericht van een online influencer te verwerken?
 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de reisbranche?
 • Hoe zetten best practices online influencers in?

2.5       Leeswijzer

 

In het derde hoofdstuk zal Mambo reizen als praktijkcase gebruikt worden en samen met drie andere reisorganisaties vergeleken worden in een benchmark. In hoofdstuk 3.2 zal een DESTEP Analyse uitgevoerd worden. In hoofdstuk 3.3 zal de doelgroep omschreven worden en zal de doelgroep grootte bepaald worden. Vervolgens zullen de trends en ontwikkelingen aan bod komen in het vijfde hoofdstuk. Wat zien het werkveld en de professionals in de reisbranche voor trends en ontwikkelingen. In hoofdstuk zes zal het theoretisch kader beschreven worden. De centrale theorie zal aan bod komen, maar ook andere relevante theorieën zullen uitgebreid besproken worden. Vanuit de theorie zullen een aantal best practices gebruikt worden die relevant zijn voor dit onderzoek. Ten slotte worden alle belangrijke bevindingen uit het literatuuronderzoek samengevoegd in een conclusie, die meegenomen zal worden naar de volgende stap, namelijk het veldonderzoek. De deelvragen die in het literatuuronderzoek nog niet beantwoord konden worden, zullen ook meegenomen worden in het veldonderzoek.

3          Mambo reizen

 

Mambo Reizen is gekozen als praktijkcase, omdat Mambo zich richt op de doelgroep van dit onderzoek, namelijk: ‘avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 35 jaar.’ Verder doen zij nog weinig met influencer marketing, wat terug te vinden is op de website van Mambo reizen.

 

Mambo richt zich op jonge reizigers in de leeftijdscategorie tussen de 16 en 35 jaar die opzoek zijn naar avontuur, adrenaline, spanning, ontspanning en een hoop gezelligheid. Mambo richt zich op jonge reizigers met een brede blik op de wereld. Mambo organiseert reizen, waarbij de gebaande paden regelmatig afwijken, om op de mooiste onontdekte plaatsen te komen. Zij zorgen ervoor dat reizigers zich tussen de locals begeven om het leven in een andere cultuur echt te ervaren. Ook organiseren zij reizen voor jonge reizigers die het avontuur samen met andere gelijkgestemde reizigers aan willen gaan. Mambo stimuleert waar mogelijk lokale economieën, zij betrekken locals bij het organiseren van hun reizen om bijzondere culturen in stand te houden en zij beschermen natuur en wildlife.

 

De reizen van Mambo hebben meestal een sportief en/of avontuurlijk karakter, maar zijn toegankelijk voor een breed publiek. Wel zorgen zij voor de perfecte balans in een reis tussen inspanning, beleving en ontspanning. Een stevige hike wordt afgewisseld met een verfrissende douche onder een prachtige waterval. De Mambo reizen zijn zo opgezet dat jonge reizigers optimaal kunnen genieten van natuur, het lokale leven, de cultuur, sportieve activiteiten en de culinaire hoogtepunten. Wanneer jonge reizigers kiezen voor Mambo, komen zij altijd in een groep terecht met leeftijdsgenoten. Mambo hanteert de leeftijdsgroepen: 16 – 19 jaar, 18 – 24 jaar,

21 – 29 jaar en 25 – 35 jaar.

 

Missie van Mambo

 

De reizen van Mambo zijn bestemd voor reizigers met een flexibele reisinstelling, die open staan voor nieuwe ervaringen, bijzondere ontmoetingen met locals en reisgenoten, andere culturen en die hun reiservaringen graag delen met elkaar en anderen. Mambo ziet reizen als een beleving en ontwikkelen steeds weer nieuwe avonturen.

 

Visie van Mambo

 

Op elke bestemming waar Mambo reizen organiseert bekijken zij op welke wijze het land of de bestemming bijzonder is. Zowel in Europa als op verre bestemmingen organiseren zij de mooiste avonturen. Waar Mambo jonge reizigers ook brengt, ze staan met beide benen in het land, reizen op een actieve manier in het ritme van het land en mengen ze zich zoveel mogelijk tussen de locals om de bestemmingen echt te ervaren.

 

Mambo organiseert reizen naar de volgende bestemmingen: Cambodja, Costa Rica, Cuba, Frankrijk, Ghana, Griekenland, IJsland, Italië, Kroatië, Marokko, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Sri Lanka, Thailand, Zuid-Afrika, Zweden en Zimbabwe (Mambo, 2017).

 

Online communicatiemiddelen van Mambo

 

Mambo gebruikt de volgende communicatiemiddelen om haar doelgroep te bereiken:

 • Facebook: op Facebook deelt Mambo leuke nieuwtjes, acties en aanbiedingen. Daarnaast kunnen jongeren vragen stellen aan Mambo en kunnen ze recensies schrijven.
 • Instagram: op Instagram deelt Mambo foto’s met haar doelgroep.
 • Twitter: op Twitter deelt Mambo leuke reizen met de jongeren en andere leuke acties en aanbiedingen.
 • Een forum: hier kunnen reizigers zien of er andere reisgenoten zijn die dezelfde reis hebben geboekt en kunnen ze alvast kennis met elkaar maken.
 • Een nieuwsbrief: jongeren kunnen zich hiervoor inschrijven en op de hoogte blijven van het aanbod, aanbiedingen en acties van Mambo.
 • YouTube: hierop deelt Mambo video’s van verschillende reizen die al zijn gemaakt.

3.1       Benchmarking

 

Door middel van benchmarking zal onderzocht worden hoe andere reisorganisaties, die zich richten op avontuurlijke jonge reizigers, hun online communicatiemiddelen inzetten. Ook zal gekeken worden hoeveel avontuurlijke jonge reizigers actief zijn op deze online communicatiekanalen; deze informatie zal gebruikt worden voor het veldonderzoek. De benchmarking heeft plaatsgevonden bij Simi Reizen, Kilroy Travels en YMCA Jongerenreizen. Deze reisorganisaties zijn uitgekozen omdat zij zich richten op de doelgroep van dit onderzoek. Zij richten zich namelijk ook op avontuurlijke jongeren, die op zoek zijn naar: een uitdaging, contact met andere jongeren, studeren in het buitenland, lange reizen, wereldreizen en bijzondere ervaringen.

 

Definitie benchmarking:Bij benchmarking worden de prestaties van één of meer organisatieonderdelen vergeleken met die van de concurrenten of organisaties uit andere bedrijfstakken om de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie in beeld te krijgen.” (ten Berge & van Kooten, 2006, p. 87)

 

Verschillende onderdelen zullen beoordeeld worden door middel van een beoordelingsschaal. Er zal gekeken worden naar de mate van interactie: vind ik iets leuks, volgers, reacties; dit zijn recensies die staan op de online communicatiekanalen van Mambo reizen, Simi Reizen, Kilroy Travels en YMCA Jongerenreizen. Daarnaast zal per communicatiekanaal gekeken worden naar het aantal jonge reizigers dat deze pagina’s volgen. Dit kan meegenomen worden voor het bepalen van de grootte van de doelgroep.

 

Beoordelingsschaal:

Social Media-kanalen Mambo reizen Aantal

volgers

Simi reizen Aantal

volgers

Kilroy Travels Aantal

volgers

YMCA

Jongerenreizen

Aantal

volgers

Totaal

Aantal

volgers

YouTube + 34 + 22 ++ 388 3  

 

75.320

Instagram + 350 + 440 +++ 11.352 + 81
Facebook +++ 6.368 +++ 5.328 +++ 47.976 + 494
Twitter ++ 512 + 304 ++ 1007 + 555
Pinterest 0 + 50 0 0
Google+ 0 + 56 0 0
Reisblog       ++  
Aantal volgers per

organisatie

  7.264   6.200   60.723   1.133

– onvoldoende, + voldoende, ++ goed, +++ uitstekend

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat Kilroy Travels het actiefst is op de genoemde Social-Media kanalen. YMCA Jongerenreizen zijn daarentegen minder actief, maar hebben wel als enige een reisblog. Hierop vertellen reizigers, die met YMCA Jongerenreizen op reis zijn geweest, hun verhaal aan andere potentiële reizigers. Verondersteld kan worden dat YMCA Jongerenreizen hier gebruik maakt van micro influencers; dit zal verder worden toegelicht onder het theoretisch kader. Mambo en Simi reizen scoren ongeveer gelijk. Elke reisorganisatie gebruikt zijn social media-kanalen op de juiste manier. Als zij een bericht plaatsen gebeurt dit op elk social media-kanaal, maar ieder op een andere manier. Op Instagram wordt de boodschap overgebracht door middel van foto’s, op YouTube door middel van een video, op Facebook door middel van een stukje tekst en op Twitter ook door een beknopt stukje tekst. Op deze manier bereiken de reisorganisaties de doelgroep vanuit verschillende invalshoeken en kan de doelgroep zelf bepalen waar en hoe zij de boodschap verwerken. Aangenomen kan worden dat geïntegreerde marketingcommunicatie hier van toepassing is; in het hoofdstuk “Theoretisch kader” zal dit verder worden beschreven.

3.2       DESTEP-Analyse

 

Hieronder volgt een korte DESTEP Analyse, met onderdelen uit de DESTEP die alleen van toepassing zijn voor dit onderzoek. Niet alle onderdelen zijn namelijk bruikbaar en zullen daarom niet opgenomen worden.

Reiswerk kwam met een branchevisie voor 2025, daarin vertellen zij wat er in de toekomst belangrijk zal zijn voor de reisbranche. Hierin zijn demografische, politieke, economische, technologische en ecologische ontwikkelingen opgenomen. Hierna zullen alleen de demografische en de technologische ontwikkelingen beschreven worden, omdat daar relevante informatie in staat voor dit onderzoek.

 

Demografische ontwikkelingen

 

Het jaarlijks besteedbare inkomen van huishoudens in West-Europa is in de laatste tien jaar aanzienlijk gegroeid; dit heeft geleid tot een groei van het toerisme. Door die groei is de vraag naar ervaringsreizen (experience based travel), in plaats van bestemmingsreizen, (destination based travel) toegenomen. Mensen willen reizen die persoonlijk bij hen passen en wat iets kan toevoegen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Moderne consumenten willen alles uit hun leven halen en hechten meer waarde aan ervaringen dan aan bezittingen. Deze ervaringen mogen alleen niet te veel geld kosten; op koopjes uit zijn (bargain hunting), wordt dan ook een favoriete bezigheid. Met alle vergelijkingsmogelijkheden op internet zal de reisconsument van de toekomst, zich vooral laten leiden door de prijs bij de keuze van vakantiebestemmingen.

 

Technologische ontwikkelingen

 

De reiziger wil meer controle, comfort, veiligheid en personalisatie, hierbij kan technologie een toegevoegde waarde leveren. Technologie die identificeert en intuïtief reageert op mensen met hun individuele behoeften, is steeds meer beschikbaar. Eén van deze technologische ontwikkelingen is de virtual reality technologie waarbij online communities, zoals YouTube, een grote rol gaan spelen om visuele informatie over een reis of vakantiebestemming te verstrekken. Een tweede technologie is social computing. De toename in online peer communicatie en affiliate marketing leiden ertoe dat de consument zijn reizen op verschillende manieren reserveert en koopt. Reizigers met gemeenschappelijke belangen zijn in staat om hun eerste indrukken van bestemmingen te delen. Zij kunnen gebruik maken van online tools, om reizigersgemeenschappen met dezelfde interesses te identificeren.

 

 

Niet de bestemming bepaalt in de toekomst de behoefte van de consument, het is de belevingsbehoefte. Face-to-face agenten zijn minder relevant geworden in een tijdperk van veranderende voorkeuren van de consument en de opkomt van online boeken en selfservice. Aangenomen kan worden dat mensen eerder bereid zijn te betalen voor andermans onderzoek over een bestemming dan voor het advies van een agent (Reiswerk, 2016).

3.3       De doelgroep

 

De doelgroep zijn avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar en woonachtig in Nederland. De doelgroep maakt graag avontuurlijke reizen om nieuwe dingen te ontdekken. De reizen worden zelf via het internet geboekt en samengesteld, met behulp van online influencers in de reisbranche. De al eerder genoemde benchmark is als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de doelgroep grootte. De vier reisorganisaties zullen worden gebruikt en er is gekeken naar het aantal volgers op alle social media-kanalen van de vier reisorganisaties. De doelgroep bestaat dus uit 75.320 jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar.

 

Het vinden van bestaande informatie over de doelgroep, 18 tot 35 jaar, is ingewikkeld. Daarom wordt in het literatuuronderzoek gekeken naar de millennials en zal in het veldonderzoek meer informatie verkregen worden over de doelgroep. Motivaction heeft onderzoek gedaan naar markttrends en waardensegmentatie onder ruim 48.000 mensen in 20 landen. Uit dit onderzoek bleek dat millennials ingedeeld kunnen worden in vijf verschillende segmenten. Socializers, die houden van vrijheid, entertainment en familiewaarden. Conservatives houden van duidelijkheid, structuur, etiquette en tradities. Achievers zijn ondernemingslustige netwerkers die naast familie, maatschappelijke vooruitgang zeer belangrijk vinden. Creatives zijn idealisten met een open geest voor wie zelfontplooiing cruciaal is. Ten slotte, de Challengers, deze zijn competitief ingesteld, risicozoekend en avontuurlijk, gefascineerd door vooruitgang en geld (Lampert, 2017).

 

Als de doelgroep (18 tot 35 jaar) van dit onderzoek wordt vergeleken met bovenstaand onderzoek van Motivaction, kan verondersteld worden dat zij het meeste lijken op Challengers. Dit gaat in het veldonderzoek getoetst worden.

4          Trends en ontwikkelingen

 

Hieronder zullen een aantal professionals in het werkveld wat vertellen over de trends en ontwikkelingen die zij zien in de reisbranche voor 2025. De ANVR heeft een onderzoek gedaan samen met Cherry LAB over hoe consumenten in 2025 graag willen reizen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen hier besproken worden. De ANVR is een brancheorganisatie die jaarlijks verschillende netwerkbijeenkomsten organiseert op buitenlandse bestemmingen. Het belangrijkste evenement dat de ANVR organiseert is het ‘Ondernemers in reizen’ evenement dat jaarlijks plaatsvindt (ANVR, 2017). Cherry LAB is een organisatie dat onderzoek doet naar reis – en communicatietrends. De inzichten uit deze onderzoeken worden gebruikt voor onder meer strategieën, PR – en marketingcampagnes, trendpresentaties en events (Cherry LAB, 2017). Hierna zullen een aantal populaire influencers in kaart worden gebracht en zal er gekeken worden naar waarom deze influencers zo populair zijn.

 

Toeristische en zakelijke reizigers zijn niet meer opzoek naar bestemmingen of producten, maar naar totaal belevingen. De volgende tien reisbelevingen zijn uit het onderzoek gekomen:

 1. All-exclusive bucketlists: de all-exclusive bucketlist speelt in op de behoefte om inspiratie en authentieke ervaringen op te doen en passies, dromen en doelen te verwezenlijken. Een bucketlist kunnen reizigers samenstellen door middel van consument-tot-consument deelplatformen en reisondernemingen, waarbij personalisatie centraal staat.
 2. Renew yourself on the go: consumenten die zichzelf opnieuw ontdekken wordt een belangrijke behoefte in 2025. Consumenten willen ontsnappen aan werk, gezin en hun vertrouwde omgeving om zo te zorgen voor zelfontplooiing en zingeving.
 3. Travel to challenge: het draait hierbij om persoonlijke ontwikkeling, het naar een hoger niveau tillen van hobby’s en passies, avonturen beleven trofeeën behalen en tot het uiterste gaan. Deze trofeeën worden gedeeld via lifelogging op blogs en social media.
 4. Lost in travel: werken, reizen, ontspannen, studeren, pensioneren: het kan in 2025 overal en nergens en is voor alle leeftijden. Reizigers denken hier niet aan bucketlists, maar laten zich leiden door netwerk, werk, klimaat en gevoel.
 5. Mystery travel: in 2025 willen consumenten hun comfortzone verlaten en in het nu leven. Niet de bestemming, maar de reis zelf staat voorop. Avontuur, alles aan het toeval overlaten en zelfontplooiing door te leren omgaan met het onverwachte komen aan bod.
 6. Travel la vida local: in 2025 willen consumenten zich begeven in het lokale leven en is dit de sleutel tot een authentieke reisbeleving. Op reis gaan om op te gaan in het lokale leven wordt een doel op zich.
 7. Home away from home: het weg zijn van huis wordt nog belangrijker, doordat er steeds digitaler en planmatiger geleefd wordt. Consumenten kunnen pas genieten op een veilige bestemming waar alles goed geregeld is.
 8. Collecting karma: consumenten willen ten behoeve van zelfontplooiing en wereldverbetering meer uit hun reizen halen door iets toe te voegen aan het gebied waar ze heen gaan of aan de mensen en dieren die daar leven.
 9. Travel to work: grenzen vervagen bij deze reisbeleving. In 2025 zoeken consumenten geen baan in de buurt van hun woning, maar reizen ze af naar een plek waar werk, een congres of interessante zakenpartners zijn. Lifelogging wordt de manier om iedereen op de hoogte te houden.
 10. Work less, play more: balans is het uitgangspunt bij deze 2-in-1 beleving waar de traditionele zakenreis een nieuwe vorm krijgt en zakelijke reisondernemingen ook op privéwensen gaan inspelen. Het gaat hier om de groeiende behoefte aan flexibiliteit rondom werk en de wensen van het individu (ANVR & Cherry LAB, 2017).

 

 

In het kort samengevat, de consumenten zijn dus eigenlijk op zoek naar authenticiteit en zelfontplooiing.

Joseph Pine en James Gilmore stellen dat klanten steeds meer twijfelen aan de echtheid van de belevenissen die ze voorgeschoteld krijgen. De keerzijde van de beleveniseconomie is namelijk dat de belevenissen gepland, sensatiegericht en in scène gezet zijn. Dit is de oorzaak van een verschuiving in de behoeften van de consument. In de zoektocht naar vertrouwen en houvast heeft de onzekere consument steeds meer behoefte aan zelfontplooiing en authenticiteit.

 

Een van de bekendste theorieën over de hiërarchie van behoeften is van de psycholoog Abraham Maslow (Maslow, 1943). In de huidige samenleving is zelfontplooiing steeds meer een gemeenschappelijk goed geworden. De hele piramide is doorlopen en dit verklaart de behoefte aan echtheid en authenticiteit. (van Belkom, 2014, pp. 116-117). Wat authenticiteit nu eigenlijk is, zal verder beschreven worden onder het theoretisch kader.

 

Volgens Paperflies zijn onderstaande online influencers populair in de reisbranche. Hier zal aangenomen worden waarom deze online influencers zo populair zijn. Bij het analyseren van deze influencers, zal rekening worden gehouden met een aantal factoren. Er zal worden bekeken of ze benaderbaar zijn, of ze passie hebben voor reizen, of ze actief zijn op meerdere kanalen, of ze reageren op hun volgers, hoeveel volgers ze hebben en ten slotte zal het AIDA-model toegepast worden op onderstaande online influencers.

 

 1. Milou van Roon: Milou is oprichtster van Explorista.nl en reisverslaafde, die travel guides, reistips, budget tips, lifestyle artikelen en de fijnste restaurants en cafés deelt met haar volgers. Milou is naast haar blog actief op Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter en YouTube en heeft een grote passie voor reizen. Ze is benaderbaar via haar social media kanalen en via haar bedrijfswebsite. Ten slotte reageert ze altijd op reacties van haar volgers en trekt Explorista.nl maandelijks meer dan 20.000 unieke bezoekers van voornamelijk vrouwen in de leeftijd van 20-35 jaar.
 2. Greg & Irene: Greg en Irene zijn oprichtsters van Reisjunk.nl en reizen de hele wereld over om hun volgers de mooiste en meest interessante plekjes te delen. Greg & Irene zijn naast deze reisblog actief op Facebook, Pinterest, Twitter, WhatsApp en Instagram. Ze hebben een passie voor reizen en een grote liefde voor fotografie, videografie en schrijven. Volgers kunnen niet reageren op blog posts, maar kunnen wel een e-mail sturen. Ten slotte trekt Reisjunk.nl maandelijks 120.000 bezoekers en heeft meer dan 100.000 volgers op social media. 90% van hun volgers zijn tussen de 20 en de 40 jaar.
 3. Wendy: Wendy is oprichter van Reismeisje.nl en gefascineerd door verschillende culturen, landen en talen. Met haar volgers deelt ze haar reizen door Tibet, Colombia, Jeruzalem, Zuidoost-Azië en Centraal-Afrika. Wendy is actief op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube en heeft een grote passie voor reizen. Ze reageert op reacties van haar volgers en ze is benaderbaar via haar social media kanalen of je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen. Ten slotte trekt Reismeisje.nl 50.000 maandelijkse bezoekers en 17.000 volgers op social media. 60% van de bezoekers is vrouw, met name in de leeftijd 20-45 jaar.
 4. Natasja: Natasja is oprichtster van Watzijzegt.com en schrijft over reizen, eten en genieten. Haar reizen variëren van een stedentrip in eigen land tot een reis naar de andere kant van de wereld.

Natasja is actief op Twitter, Facebook, Google+, Pinterest en WhatsApp. Ze reageert op reacties van haar volgers die haar kunnen benaderen via haar social media-kanalen of een e-mail sturen. Ze heeft een grote passie voor reizen en maandelijks trekt Watzijzegt.nl ongeveer 14 tot 15000 bezoekers. 70% hiervan komt uit Nederland en 19% uit België.

 1. Roëll de Ram: Roëll is oprichtster van Wearetravellers.nl. Zij deelt samen met andere bloggers reisinformatie en tips voor reisbestemmingen in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Oceanië en Midden-Amerika. Roëll is actief op Google+, Facebook, Twitter Instagram en Pinterest en reageert op reacties van haar volgers. Ze is te bereiken via haar social-media kanalen of via een e-mail. Maandelijks trekt Wearetravellers.nl 125.000 unieke bezoekers en deze bezoekers kunnen het beste omschreven worden als millennials travellers in de leeftijdscategorie van 18 tot 34 jaar.
 2. Lisette van Beek: Lisette is oprichtster van Travellust.nl en op haar blog deelt zij persoonlijke reisverhalen, bestemmingsinformatie, handige tips en tricks, routes, must do’s, kostenplaatjes, reviews en hotspots met haar volgers. Lisette is actief op Twitter, Facebook, Google+, Instagram en LinkedIn en heeft een grote passie voor reizen. Ze is te bereiken via haar social-media kanalen of via e-mail. Ze reageert altijd op reacties van haar volgers. Travellust.nl trekt 19.000 unieke bezoekers per maand en heeft 25.000 volgers op social media.

 

De hiervoor genoemde online influencers zijn populair, omdat zij regelmatig dingen posten op hun blog. Vijf van de zes online influencers reageren op hun volgers, waardoor er veel interactie ontstaat. Ze hebben allemaal minimaal 10.000 volgers of hoger die hun blog lezen en daarnaast veel volgers op andere social media-kanalen. Ze hebben allemaal een grote passie voor reizen en erover schrijven en zijn allemaal benaderbaar voor volgers.

 

Of de volgers van deze online influencers ook daadwerkelijk overgaan tot actie is moeilijk te achterhalen. Een model dat hierbij kan helpen is het AIDA-model. Het AIDA-model staat voor: Attention, Interest, Desire en Action (ten Berge & van Kooten, 2006, p. 255). Bij het kiezen van de juiste influencer zou dit model kunnen helpen. Genoemde influencers doen dit door te kiezen voor een pakkende titel, wat zorgt voor Attention. Bij Interest doen zij dit, omdat ze een gezamenlijke interesse hebben in reizen. De online influencers zorgen voor Desire, omdat ze zelf ervaringen hebben opgedaan en hierover hun verhaal vertellen. Aangenomen dat de volgers dit ook graag willen ervaren en op zoek gaan naar een soortgelijke reis en uiteindelijk overgaan tot actie. In het veldonderzoek zal dit duidelijker worden, omdat dit getoetst zal worden aan de doelgroep van dit onderzoek.

 

5          Theoretisch kader

 

Een onderzoek heeft theoretische verdieping nodig. In de eerste plaats zullen een tweetal definities aan bod komen: 1. wat is een influencer en 2. welke andere marketingcommunicatie termen, die al veel ouder zijn, lijken hier op. Hierna zal de centrale theorie in kaart gebracht worden, namelijk de theorie van Robert Cialdini. Dan zullen nog een aantal theorieën besproken worden, zoals de Two-step Flowtheory, de Theory of planned behavior en het Elaboration likelihood model om een evenwichtig beeld te schetsen.

Hierna zal geïntegreerde Marketingcommunicatie in kaart worden gebracht. Er wordt getracht te achterhalen of de communicatiestrategie van een reisorganisatie, zoals Mambo hanteert, reizen effectiever zal maken met de inzet van een influencer uit de reisbranche. Met deze invalshoeken zal worden getracht het gedrag van de consument te achterhalen en tevens ook het voordeel van geïntegreerde Marketingcommunicatie.

5.1       Influencers

 

Volgens het Social Media Modellenboek van Bart van der Kooi maken influencers dagelijks optimaal gebruik van de mogelijkheden van internet en social media. Zij willen voorop lopen in alles. Internet wordt geraadpleegd op elke mogelijke manier en op elk tijdstip om maar niets te missen. Deze beïnvloeders worden ook wel creators genoemd, omdat zij blogs, status updates en gesprekken voortbrengen. De influencers bevinden zich meestal in de jongere leeftijdscategorie en kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Internet en sociale kanalen nemen een belangrijke positie in hun leven in en zij hebben veel vrienden. Een zeer complete digital lifestyle zogezegd, waarbij gebruikgemaakt wordt van multimedia, gaming, nieuws, zoekmachines, online shopping, bloggen, e-mail, online agenda’s en social media. De aanwezigheid van merken op online kanalen is een vanzelfsprekendheid voor deze groep (van der Kooi, 2014, pp. 152-153).

 

Influencer Marketing kan volgens Rudy van Belkom gezien worden als: “het effect van de woorden, daden of alleen al de aanwezigheid van andere mensen op onze gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag”. Daarnaast zegt van Belkom dat BN’ers steeds vaker worden ingezet als influencer, omdat ze een groot bereik hebben. Alleen is bereik niet altijd belangrijker dan invloed, blijkt uit een onderzoek van SoMeRe. Er zijn in dit verband drie categorieën die de invloed bepalen, namelijk de actor, de interactie en het netwerk. De actor (ook wel de afzender van de boodschap) blijkt het meest bepalend. Het is van belang dat degene die een aanbeveling doet ook affiniteit heeft met het product of de dienst. Is dit niet het geval, dan kan dit zorgen voor een negatieve beeldvorming door de consument. Robert Cialdini spreekt in dit verband van zes typen beïnvloeding die verder besproken zullen worden bij het kopje beïnvloedingstheorieën (van Belkom, 2014, pp. 79-80).

5.2       Content Marketing

 

Verondersteld kan worden dat Content Marketing veel lijkt op Influencer Marketing. Volgens VW Communicatie, een bureau voor Contentmarketing, PR en Communicatie, is Content Marketing het volgende: ‘een marketingstroming dat zich richt op engagement en op verbinding leggen. Niet op de standaard reclame manier, met advertenties en commercials, maar op een redactionele manier, met relevante, educatieve en geloofwaardige (beeld)verhalen’. De klant wordt hierbij heel gericht geïnteresseerd en geactiveerd, via aantrekkelijke verhalen, geweldig beeld, fantastische video’s en zinvolle apps (Willems & Vlas, 2017). Het enige aangenomen verschil is dat een medewerker vanuit een organisatie verantwoordelijk is voor Content Marketing en bij Influencer Marketing wordt een persoon ingehuurd om content te delen.

5.3       Public Relations

 

Ook bij Public Relations kan verondersteld worden dat het veel lijkt op Influencer Marketing. Volgens Floor en Van Raaij is Public Relations het volgende: “het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een onderneming en haar publieksgroepen (doelgroepen)”. In de eerste plaats geeft pr informatie aan de publieksgroepen over de doelstellingen, betekenis en werkwijze van de onderneming en poogt er sympathie voor te winnen. In de tweede plaats dienen pr-functionarissen alert te zijn op maatschappelijke veranderingen, op actiegroepen en op politieke ontwikkelingen (Floor & Van Raaij, 2006, pp. 388-389). De pr-afdeling of het pr-bureau houdt zich vooral bezig met het imago van een organisatie, bedrijf of merk en niet zozeer met de verkoop.

5.4       Micro-influencers

 

Mariëlle Krouwel gaf tijdens het koffiedikkijken event aan dat Micro-influencers een opkomende trend zullen zijn voor 2017. Mariëlle Krouwel is manager merk & communicatie bij de SNS bank. Zij zegt dat consumenten door krijgen dat beroemdheden op sociale media betaald worden om producten aan te prijzen, waardoor organisaties hun klanten kunnen kwijtraken. Nog steeds kunnen influencers heel waardevol zijn voor organisaties. Het gaat alleen niet meer om de massa’s bereik die ze aan zich hebben hangen. Het gevaar zit in de geloofwaardigheid en de afstand die het kan creëren. Het gaat om de kwaliteit, de interactie en passie van influencers binnen een kleinere community. Influencers met minimaal 15.000 volgers verliezen hun geloofwaardigheid, omdat hun volgers erachter komen dat ze reclame maken en hiervoor goed betaald worden. Het gaat juist om de gepassioneerde enthousiastelingen die dagelijks hun liefde en passie delen met een groep trouwe volgers. Deze micro-influencers hebben misschien een minder groot bereik, maar de echtheid, conversaties en vriendschappen zijn heel puur (Krouwel, 2017).

 

Markerly, een bureau dat influencers werft, deed een onderzoek naar het aantal volgers op Instagram. Dit onderzoek laat zien dat een hoger aantal volgers op Instagram juist een lager aantal commitments oplevert. Accounts met minder dan 1000 volgers hebben een gemiddelde van 8% likes en 0,5% comments. Accounts met meer dan 10 miljoen volgers hebben een gemiddelde van maar 1,6% likes en 0,04% comments (Markerly. 2015). De resultaten van dit onderzoek laten zien dat bereik niet het belangrijkste is.

 

Definitie micro influencer: “Micro influencers zijn personen die, in vergelijking tot macro influencers, een kleiner aantal volgers hebben. Micro influencers hebben een kleiner bereik, maar zorgen voor meer interactie en zijn geloofwaardiger” (Lamarque, 2017).

5.5       Authenticiteit

 

Pine en Gilmore onderscheiden vijf verschillende vormen van authenticiteit:

 1. Uitzonderlijke authenticiteit: iets is authentiek als het uitzonderlijk is en goed gedaan. Uitgevoerd door iemand die blijk geeft van menselijke betrokkenheid en gevoeligheid.
 2. Referentiele authenticiteit: een product of dienst is authentiek als dit verwijst naar een andere context uit de geschiedenis en op die manier een beroep doet op gezamenlijke verlangens en herinneringen. Het product of de dienst kan verwijzen naar een plek, persoon, gebeurtenis of object uit de geschiedenis.
 3. Natuurlijke authenticiteit: iets is authentiek als het in zijn natuurlijke staat verkeert en niet door mensenhanden is aangeraakt. Het moet zo onbewerkt mogelijk blijven en is dus niet kunstmatig.
 4. Oorspronkelijke authenticiteit: iets is authentiek als het ontwerp oorspronkelijk is, als het ‘t eerste in zijn soort is en nog niet eerder door mensenogen is gezien. Het betreft iets vernieuwends dat wordt ontdekt.
 5. Invloedrijke authenticiteit: iets is authentiek als het invloed heeft op anderen en als het hun gedrag positief verandert. Het gaat om iets wat betekenis heeft en tot bepaalde gevolgen leidt (van Belkom, 2014, pp. 118-122).

5.6       Beïnvloedingstheorieën

 

5.6.1    Theorie 1: Theorie van Robert Cialdini (1984)

 

Robert Cialdini is een Amerikaanse professor in marketing en psychologie. In 1984 schreef hij zijn wereldberoemde boek Influence: The Psychology of Persuasion. In Influence geeft Robert Cialdini zes strategieën hoe mensen beïnvloed kunnen worden. In 2016 kwam Cialdini met een nieuw boek, namelijk Pre-suasion, waarin hij een zevende strategie toelichtte. De eerste zes beïnvloedingsstrategieën van Robert Cialdini zijn:

 1. Sociale bewijskracht: Iedereen is weleens onzeker wanneer er een beslissing genomen moet worden.

Dus grijpen consumenten terug op een oerinstinct: kijken wat anderen doen. Zodra blijkt dat andere mensen baat hebben gehad bij een bepaalde beslissing, zijn consumenten geneigd daarin mee te gaan.

 1. Wederkerigheid: Geef een sample van een product weg of deel kennis kosteloos. Dit levert positieve ervaringen op bij de doelgroep. Zij gunnen het bedrijf daardoor des te sneller iets in ruil voor wat ze hebben gekregen.
 2. Commitment en consistentie: Mensen zijn gewoontedieren. Consumenten vinden het dan ook prettig om bij hun mening te blijven. Als ze ooit hebben gekozen voor een bepaald merk tandpasta, blijven ze daar vaak jaren aan vasthouden.
 3. Sympathie: Consumenten doen over het algemeen liever zaken met iemand die ze aardig vinden dan met iemand die ze niet aardig vinden.
 4. Autoriteit: Mensen met autoriteit hebben altijd gelijk. Althans, dat denken consumenten vaak. In reclames zien consumenten daarom vaak een man in een witte jas dingen aanprijzen. Alsof hij de expert is.
 5. Schaarste: Consumenten vinden producten vaak een stuk interessanter als er maar een beperkt aantal producten beschikbaar is. Dit komt, omdat consumenten denken dat, als het zo goed verkoopt, het wel goed moet zijn (Cialdini, 2007).

 

Het nieuwste principe van Robert Cialdini wordt Unity genoemd. Unity kan uit het Engels worden vertaald naar eenheid. Het draait bij dit beïnvloedingsprincipe dan ook om het groepsgevoel. Het 7de principe van Cialdini lijkt veel op Sympathie en is waarschijnlijk belangrijker dan de andere componenten; hij is hier dieper op ingegaan. Het 7de principe bestaat uit twee onderdelen:

 1. Samen zijn: Vaak is het vermogen om veranderingen bij anderen teweeg te brengen gebaseerd op de onderlinge persoonlijke relaties. Het gaat hier niet zozeer om het feit dat de persoon op iemand lijkt, maar wel dat een persoon bij iemand hoort. Het gaat over gedeelde identiteit en dit onder de aandacht brengen. Denk hierbij aan ras, etniciteit, nationaliteit, familie, politieke voorkeur en religie.
 2. Samen handelen: Als mensen in eenheid handelen, worden ze eenheid. Hieruit volgt een gevoel van groepssolidariteit dat geassocieerd kan worden met familiegevoel (Cialdini, 2016).

 

5.6.2    Theorie 2: Two-Step Flowtheorie (1940)

 

De Two-Step Flow theorie, of het Multistep flow model stelt dat media-effecten onrechtstreeks ontstaan door de invloed van opinieleiders. Een meerderheid van de mensen ontvangt informatie via de media en laat zich erdoor beïnvloeden. De theorie is gebaseerd op een onderzoek uit 1940 over sociale beïnvloeding door de socioloog Paul Lazarsfeld (van Wijk, 2011).

 

Deze theorie stelt dat het publiek zich laat beïnvloeden door opinieleiders. Het enige probleem bij deze theorie is dat het publiek het niet altijd eens is met deze opinieleiders, waardoor het niet altijd verder wordt doorgespeeld naar de rest van het publiek. Ook zegt deze theorie dat het publiek passief is en de media actief, wat in deze tijd van co-creatie helemaal niet meer van toepassing is.

5.6.3    Theorie 3: Theory of planned behavior (1991)

 

De theory of planned behavior is ontwikkeld door Fishbein en Ajzen. Deze theorie geeft aan dat gedrag het beste verklaard kan worden door de intentie die een persoon heeft om het gedrag ook daadwerkelijk te vertonen. Joep Brinkman (2013) stelt in zijn boek ‘Voor de verandering’ dat het vooral van belang is dat deze theorie een aantal voorwaarden onderkent waaraan moeten worden voldaan, voordat een persoon een gedragsverandering wil aangaan of werkelijk aangaat. Dit zijn de volgende vier voorwaarden:

 1. De betreffende waarde onderschrijven: Voordat iemand verandert, moet hij allereerst een of andere behoefte hebben. Wie bewust zijn gedrag wil veranderen, doet dat met het oog op een bepaald effect. Er moet een bepaald nuttig effect mee te bereiken zijn.
 2. Gedragseffecten: Betrokkene moet het idee hebben dat het nieuwe gedrag kan bijdragen aan het bereiken van die waarde of helpt in die behoefte te voorzien. Iemand zal zijn gedrag pas willen veranderen, als hij gelooft dat het beoogde nieuwe gedrag werkelijk tot het gewenste effect kan leiden.
 3. Persoonlijke effectiviteit: Betrokkene moet het idee hebben dat die verandering, althans in aanleg, voor hem ook mogelijk is.
 4. Sociale norm: Betrokkene moet steun ondervinden uit zijn omgeving. In het algemeen zijn mensen pas bereid te veranderen, als hun omgeving dit min of meer ziet zitten (Brinkman, 2013).

5.6.4    Theorie 4: Elaboration likelihood model (1986)

 

Volgens het elaboration likelihood model van Petty en Cacioppo zijn er twee routes die leiden naar persuasion (overtuiging). De centrale route en de perifere route. De centrale route betekent dat consumenten zich focussen op de centrale of belangrijkste boodschap van een reclame, wanneer zij een attitude vormen. Centrale informatie is informatie die sterke argumenten of redenen bevat om bepaalde attitudes aan te houden of te verwerpen. De centrale route naar overtuiging kost veel tijd en cognitieve inspanning. Daar tegenover staat de perifere route. Deze route vereist minder denkwerk en moeite voor de consument. Als mensen geen tijd hebben om goed een boodschap te verwerken kunnen ze wel een attitude of overtuiging vormen op basis van perifere informatie. Zoals achtergrond muziek die een bepaalde sfeer oproept of dieren die een aangenaam gevoel oproepen. Over het algemeen geniet het de voorkeur wanneer reclames de centrale route kunnen stimuleren. Dat komt, omdat attitudes en associaties sterker worden gevormd bij de centrale route, vergeleken met de perifere route.

 

 

Mensen die een sterke motivatie hebben om de reclame te bestuderen volgen sneller de centrale route. Sterke motivatie hangt nauw samen met betrokkenheid bij het merk of product. Tieners zijn minder gevoelig voor reclames over pensioenen, omdat ze zich niet of nauwelijks betrokken voelen bij dat soort producten. Hierdoor zullen zij sneller de perifere route nemen. Als de motivatie hoog is, speelt de mogelijkheid om de boodschap te verwerken een rol. Als mensen zich in een drukke ruimte bevinden met veel geluid van omstanders, is het moeilijk om een reclame te volgen. Het kan ook zijn dat er niet voldoende kennis is om een boodschap te snappen. In dit soort gevallen wordt er ook gekozen voor de perifere route (Richard E. Petty & John T. Cacioppo).

5.6.5    Geïntegreerde Marketingcommunicatie

 

‘Geïntegreerde communicatie is de communicatiestrategie om instrumenten en media zo in te zetten dat de uitingen op grond van inhoud en vormgeving onderscheidend en consistent zijn, om een synergie-effect te realiseren in termen van veranderingen in kennis, attitude en/of gedrag van een doelgroep.’

 

De onderscheidenheid impliceert de herkenbaarheid van de afzender zonder verwarring met andere afzenders. Het synergie-effect impliceert dat het totale effect meer is dan de som van de afzonderlijke effecten.

 

Bij geïntegreerde marketingcommunicatie zijn alle boodschappen en instrumenten zodanig op elkaar afgestemd dat ze elkaar aanvullen en versterken en dat er een communicatieve meerwaarde of synergie ontstaat. Geïntegreerde marketingcommunicatie is nu meer dan ooit nodig. Een geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie kan een organisatie grote voordelen opleveren. Door een geïntegreerde aanpak is het totaal van de communicatieactiviteiten groter dan de som der delen. Er treedt synergie op: 1 + 1 = 3. Door een goede afstemming van alle marketingcommunicatie-instrumenten zal voor de doelgroep één consistent merkbeeld ontstaan (Floor en Van Raaij, 2004).

 

In de benchmark zijn 4 organisaties met elkaar vergeleken. Er is gekeken naar de online communicatiemiddelen die ingezet worden door deze organisaties. Zij doen allemaal aan geïntegreerde marketingcommunicatie, omdat ze hun communicatieboodschappen willen overbrengen via verschillende social media-kanalen en hiervoor de juist richtlijnen gebruiken. Ook gebruiken zij de inzet van nieuwsbrieven die de doelgroep per e-mail kan ontvangen. Op deze manier bereiken zij via verschillende kanalen hun doelgroep, op allerlei manieren, van meerdere kanten en op verschillende tijdstippen. Aangenomen kan worden dat een online influencer hier ook een rol in kan spelen, omdat hoe meer kanalen er ingezet worden, hoe groter het herhaaleffect is bij de doelgroep.

 

De Amerikaanse digitale marketingprofessional Jamie Turner, die ook als deskundige optreedt bij CNN, ontwikkelde de SHIFT-methode: een zogenoemd ‘wheel of marketing’. De spaken van het wiel vertegenwoordigen de mogelijke mediakanalen. Welke spaak welke rol inneemt, kan variëren per campagne, boodschap en medium (Munk, 2016).

5.7       Conclusie theoretisch kader

 

Influencer Marketing. Eigenlijk niets nieuws in de marketingcommunicatie, omdat het veel lijkt op twee andere marketingcommunicatietermen die al lang en breed bestaan. Content Marketing en Public Relations. Het zijn allebei marketingcommunicatie instrumenten die er niet op uit zijn om de doelgroep wat te verkopen, maar op het verbinden van mensen met merken. Het verstrekken van informatie in de vorm van relevante, educatieve en geloofwaardige verhalen horen hierbij. Bij Influencer Marketing is het enige verschil dat een persoon wordt ingehuurd om die verhalen te vertellen, zodat het verhaal nog geloofwaardiger is. Het moet wel de juiste persoon zijn die dat verhaal gaat vertellen; niet iedereen is daar geschikt voor. Aangenomen kan worden dat micro-influencers daar de juiste personen voor zijn, omdat het gewone mensen zijn met een bepaalde passie en enthousiasme. Dit maakt ze authentieker en geloofwaardiger voor de doelgroep en de doelgroep kan zich verbonden voelen met deze personen, omdat ze die gezamenlijke passie en enthousiasme delen.

 

Authenticiteit werd ook besproken in het theoretisch kader. Daaruit kan geconcludeerd worden dat uitzonderlijke en invloedrijke authenticiteit van toepassing zijn op dit onderzoek. Volgens Pine en Gilmore (1999) is iemand authentiek als die blijk geeft van menselijke betrokkenheid en gevoeligheid, maar ook als iemand invloed heeft op anderen en als hun gedrag daardoor positief verandert. Aangenomen kan worden dat deze personen de juiste kenmerken hebben om als online influencer te fungeren. Deze aanname zal nog verder onderzocht worden in het veldonderzoek.

 

Er bestaan veel theorieën over hoe mensen beïnvloed kunnen worden. Theorieën met verschillende invalshoeken, maar wel met dezelfde uitgangspunten. De theorie van Robert Cialdini (1984) is de centrale theorie van dit onderzoek, omdat deze de meeste overeenkomsten heeft met hoe mensen beïnvloed en gemotiveerd worden om een online influencer te volgen. Niet alle beïnvloedingstheorieën van Robert Cialdini zijn van toepassing op dit onderzoek, maar er zijn twee die heel erg in de buurt komen namelijk: sympathie en eenheid. Sympathie gaat er vanuit dat mensen over het algemeen mensen meer vertrouwen als zij ze aardig vinden. Eenheid gaat er van uit dat verandering bij anderen teweeg gebracht kan worden als zij een persoonlijke relatie hebben. Het gaat om de gedeelde identiteit die deze personen met elkaar hebben en het kan zijn dat deze personen elkaar nog nooit hebben ontmoet. Aangenomen kan worden dat deze twee beïnvloedingstheorieën veel op elkaar lijken. Robert Cialdini meende kennelijk dat dit een belangrijke component was om het nog verder uit te diepen.

 

Er zijn ook andere theorieën beschreven in dit onderzoek, maar de theorie van Robert Cialdini (1984) geeft het beste beeld weer waarom mensen een online influencer zouden volgen. De andere theorieën benadrukken andere onderdelen van het beïnvloedingsproces die wat minder van toepassing zijn op dit onderzoek. Ten slotte kan aangenomen worden dat de Two-Step flowtheorie al zo oud is, dat het niet meer als theorie gebruikt kan worden.

6          Best practices

 

Hieronder zullen drie verschillende best practices beschreven worden. De onderstaande organisaties zijn uitgekozen, omdat ze alle drie op verschillende manieren gebruik maken van een online influencer. De best practices zullen gelinked worden aan The Engagement Pyramid van Charlene Li en Jeremiah Owyang (Altimeter Group) om te achterhalen wat deze organisaties wilden bereiken met de inzet van een online influencer. The Engagement Pyramid omschrijft vijf soorten gedragingen van social media gebruikers: kijken en luisteren, delen, reageren, produceren en creëren en ten slotte cureren en modereren (van der Kooi, 2014, pp. 137-141).

6.1       Expedia

Expedia.nl is onderdeel van Expedia Inc. en biedt zowel zakenreizigers als vakantiegangers informatie en tools die zij nodig hebben om eenvoudig een reis te zoeken, plannen, boeken en voor te bereiden. Nederlandse reizigers kunnen elk moment van de dag de beschikbaarheid van vluchten, hotels, autohuur, pakketreizen en lastminute aanbiedingen opvragen, het aanbod vergelijken en boeken. Voor een compleet overzicht geeft Expedia.nl ook de top attracties van populaire steden, actuele weervoorspellingen en plattegronden weer.

 

Expedia Inc. is het grootste online reisbureau ter wereld en het moederbedrijf van een aantal wereldwijde marktleiders op het gebied van privé – en zakenreizen. Samen met de merken Expedia.com, Hotels.com, Hotwire, Egencia, TripAdvisor, Expedia Local Expert, Classic Vacations en eLong is Expedia Inc. actief in meer dan 40 landen met vestigingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië (Pernoud, 2017).

 

Journalist en filmmaker Daisy Scholte reisde als Expedia Pioneer een jaar lang met een budget van 90.000 euro door Nederland en blogde en vlogde daarover. Ze bezocht alle provincies van Nederland, van Limburg en Flevoland tot Groningen. Ze ging naar bekende plekken en bezienswaardigheden, maar ging daarnaast ook op zoek naar de minder bekende plekken in Nederland. Ze ontdekte natuurgebieden als de Veluwe, de Drentse hei en de Oostvaardersplassen en bezocht steden als Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Tijd voor actie was er ook: Daisy ging wakeboarden in Almere, deed mee aan het WK Klunen in het Friese Grou en wandelde 32 kilometer over de Afsluitdijk. Ze maakte ook nog een tropisch uitstapje naar Curaçao en Sint Maarten.

 

In totaal waren er zes pioneers uit zes Europese landen: Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland die allemaal mochten bloggen en vloggen in hun eigen taal, over hun eigen land. Een prachtige manier van Expedia om persoonlijke content te creëren en het reizen binnen Europa aantrekkelijker te maken (Poortinga, 2016).

 

Wat wilde Expedia met dit project bereiken? René Nieuwmans, Senior Commercial Manager Expedia, zei het volgende over het project: ‘Hiermee laten we duidelijk zien dat de globale speler, Expedia, er naar streeft ook lokaal relevant te zijn. Door de ogen van een landgenoot laten we mensen zien wat een prachtige bestemming Nederland is aan de hand van bekende en minder bekende bestemmingen, evenementen en activiteiten. Al met al is dit project een unieke promotie voor ons land en ik kan iedereen aanraden Daisy te volgen, want er zitten hele leuke tips bij’ (Expedia, 2014).

 

Daisy zegt in een interview met Travelnext het volgende: ‘Allereerst willen ze met de blogs Nederlanders inspireren en dat doe ik zelf ook graag’.

Expedia biedt natuurlijk reizen, vliegreizen en onder andere autoverhuur; ze willen een complete reiservaring bieden van begin tot eind. Die reiservaring begint niet bij het boeken van een vlucht, maar bij jezelf inlezen op internet om te bepalen waar je reis naartoe gaat. Bloggers zijn de personen die reizigers daarbij kunnen helpen. Zij inspireren, vertellen hoe je als reiziger je reis kunt aanpakken en weten waar je moet zijn, zodat je geen tijd verspilt aan het bezoeken van plekken die niet de moeite waard zijn’(Scholte, 2015).

 

Als The Engagement Pyramid zou worden toegepast, dan wil Expedia graag mensen bereiken die content tot zich nemen, zoals blogs, vlogs, video’s, podcasts of status updates. Deze mensen vergaren op die manier informatie om beslissingen te nemen, ze willen leren van anderen of zijn op zoek naar entertainment voor eigen gebruik. Hier draaide het vooral om het informeren van mensen en mensen helpen bij het boeken van een waardevolle reis in Nederland (van der Kooi, 2014, p. 138).

6.2       Noord-Brabant op de kaart met een succesvolle influencer campagne

 

Hoe zet je de provincie Noord-Brabant op een bijzondere manier (inter)nationaal op de kaart? Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant, ging tijdens de tweede vakdag van de Vakantiebeurs in op hun BrabantNacht campagne.

 

De uitdaging

Eén van de uitdagingen van Noord-Brabant was meer Belgische en Duitse bezoekers trekken. De provincie is op internationaal gebied nog niet zo bekend in vergelijking tot het regionaal merk. Tel daar nog eens bij op dat VisitBrabant slechts een gering budget heeft om deze doelstelling te bereiken en dat de samenwerking binnen de provincie op het toeristisch-recreatieve vlak zeker nog niet optimaal is.

 

Samenwerking

Uiteindelijk is VisitBrabant krachten gaan bundelen, waardoor hun budget is gaan groeien. Deze gedacht heeft VisitBrabant aangespoord om een uniek evenement op te zetten: BrabantNacht.

 

VisitBrabant is hiervoor gaan samenwerken met 8 vooraanstaande partners: de steden Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en Safaripark Beekse Bergen, De Efteling, Van Gogh Brabant en Nationaal Park De Biesbosch. Het evenement moest tijdens 1 nacht gaan plaatsvinden en zou bestaan uit 8 arrangementen. Bezoekers zouden worden ontvangen door locals. Deze bezoekers moesten dan hierover persoonlijke en authentieke verhalen gaan schrijven en delen.

 

De campagne

De hele campagne bestond uit 3 fases: de pré-, tijdens- en postfase. De eerste fase had als doel awareness genereren. Beoogde bezoekers werden verrast en verleid om naar BrabantNacht te komen. Vanzelfsprekend gebeurde dit via online campagnes, maar daarnaast was VisitBrabant ook live op straat aanwezig bij hun beoogde doelgroepen, dus ook in België en Duitsland. De tweede fase betrof het evenement BrabantNacht zelf. Dit vond plaats in de nacht van 17 september 2016. De bezoekers bestonden uit een gelimiteerd aantal toeristen, 70 influencers en een aantal Brabantse stakeholders. Zij namen deel aan 1 van de 8 arrangementen met overnachting. Deze influencers werden niet alleen geselecteerd op bereik, maar ook op hun interesse, ofwel de niches waarin ze actief zijn. Het was zeker geen massaal evenement. De bezoekers (toeristen en influencers) moesten een persoonlijke ervaring krijgen. Het aantal bezoekers bleef dus beperkt, maar 70% van de bezoekers kwam van buiten Brabant.

 

De laatste fase was de fase waar het VisitBrabant eigenlijk allemaal om te doen was: het stimuleren van user generated content. Dat is bijzonder succesvol gebleken. BrabantNacht heeft veel verhalen in de vorm van blogs en vlogs opgeleverd en een enorm bereik: de oogst was meer dan 19 miljoen views. De blogs en vlogs leverden een hoog engagement en sterke interactie op: meer dan 1 miljoen views. Daarnaast is de traffic naar de portal van VisitBrabant als gevolg van dit evenement ook flink gegroeid. De mediawaarde bedroeg meer dan 4 keer de investering (Smeenge, 2017).

 

Hier draaide het allemaal om user generated content. Als The Engagement Pyramid zou worden toegepast dan kan VisitBrabant met de BrabantNacht campagne mensen bereiken die op social media dingen creëren, zoals websites, blogs, vlogs, audio, foto’s en video’s. Deze mensen produceren dit, omdat ze zichzelf willen profileren, dat ze gehoord willen worden of dat ze herkend willen worden. Zij willen onderdeel uitmaken van een grotere groep en zich hiermee identificeren (van der Kooi, 2014, p. 139). De blogs en vlogs die gecreëerd werden door deze mensen leverden veel engagement en interactie op. Aangenomen kan worden dat de mensen die de blogs en vlogs volgden zichzelf konden identificeren met de personen daarachter.

6.3       Andrélon

 

In 2013 introduceerde Andrélon de nieuwe Andrélon Oil & Care-lijn met Marokkaanse arganolie. Deze lijn biedt verzorgingsproducten met voedende oliën die het haar tot in de puntjes verzorgen en helpen pluis te voorkomen. Kroeshaar heeft speciale verzorging nodig, hiervoor heeft Andrélon deze nieuwe lijn bedacht. Iedereen heeft daar wel zijn eigen manieren voor en Andrélon bedacht hiervoor een influencer marketing campagne. Ze wilden heel graag samen met de doelgroep content ontwikkelen en hebben dit gedaan via relevante blogs. Door de influencer campagne was Andrélon in staat om heel getarget te communiceren met deze kleine doelgroep. Zo wilde Andrélon ook relevante content ontwikkelen samen met de vrouwen voor wie de lijn bedoeld is.

 

Na een analyse van relevante online hubs voor mensen met kroeshaar, werd een selecte groep bloggers benaderd met de vraag het product als eerste te proberen. In Nederland spreekt men over een hub in de vorm van een klantenservice, waarbij alle social interacties worden bijgehouden en waar op geparticipeerd wordt door organisaties zelf. In het buitenland spreekt men vaker over een hub in de vorm van een verzamelplaats van content en sociale interactie. Deze campagne resulteerde in veel user-generated content met een bereik van ruim 436.000 views. Belangrijk voor Andrélon was dat het ging om authentieke en geloofwaardige content, voor en door de doelgroep.

 

Tegelijkertijd vond er een conversatie plaats tussen de influencers, de achterban van deze influencers en Andrélon. Er werden vragen gesteld aan de lezeressen van Myblackhair.nl, zoals: Hoeveel tijd besteden ze gemiddeld aan het onder controle krijgen van hun bos krullen of kroeshaar? En hoe kijken partners eigenlijk tegen het haar van hun vriendin aan? Op basis van deze informatie werd er een infographic gemaakt over kroeshaar. De exclusieve content werd vervolgens aangeboden aan de geselecteerde influencers en daarna succesvol gedeeld op verschillende beauty sites. Influencer marketing is een continu proces, waarbij identificatie, samenwerking, content creatie en luisteren naar de doelgroep elkaar opvolgen. Dit leidt tot een steeds hoger en intensiever bereik van de doelgroep. De introductie van Andrélon Kroescontrol was hiermee een succesvolle campagne voor zowel Andrélon als de influencers (Lenneke, 2013).

 

 

 

 

Als The Engagement Pyramid zou worden toegepast, kan deze campagne van Andrélon ook zorgen voor veel user generated content. Mensen met kroeshaar hebben blogs en vlogs geproduceerd en creëert. (van der Kooi, 2014, p. 139). Doordat het gewone mensen waren met kroeshaar die de blogs en vlogs creëerde, kon de doelgroep zichzelf identificeren en kwam het geloofwaardiger en authentieker over. Andrélon heeft op deze manier samengewerkt met de doelgroep en hierdoor heeft er co-creatie plaatsgevonden.

7          Conclusie

 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in wat de invloed is van online influencers op avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar bij het kiezen van een bestemming en hoe online influencers kunnen worden ingezet om de marketingcommunicatiestrategie van een online reisaanbieder effectiever te maken. Uiteindelijk zal hierover een aanbeveling gegeven worden aan een specifieke reisorganisatie, zoals Mambo reizen. Mambo reizen is voor dit onderzoek gekozen als praktijkcase.

 

Centrale vraag: Wat is de invloed van online influencers op avontuurlijke jonge reizigers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar bij het kiezen van een bestemming en hoe kunnen online influencers worden ingezet om de marketingcommunicatiestrategie van een online reisaanbieder effectiever te maken?

 

De online communicatiemiddelen van 4 verschillende reisorganisaties zijn onderzocht in een benchmark. Hieruit kwam naar voren dat zij allemaal aan geïntegreerde marketingcommunicatie doen, door verschillende online kanalen in te zetten. De boodschappen die gecommuniceerd worden via deze online kanalen, komen allemaal op hetzelfde neer, maar worden allemaal op een andere manier gecommuniceerd. Een online influencer ontbreekt hier echt nog en kan een aanvulling zijn in de marketingcommunicatiemix van een online reisaanbieder, zoals Mambo reizen. Aangenomen kan worden dat een online influencer ook gezien kan worden als een marketingcommunicatie instrument van een reisorganisatie. Deze conclusie is getrokken, omdat Influencer Marketing veel lijkt op Content Marketing en Public Relations, die beide marketingcommunicatie instrumenten zijn. Het kiezen van de juiste online influencer is hier belangrijk.

 

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat mensen op zoek zijn naar authenticiteit, geloofwaardigheid, vertrouwen en zelfontplooiing. Als er gekeken wordt naar de hiërarchie van behoeften van psycholoog Abraham Maslow (1943), dan komt dit, omdat mensen de hele piramide al hebben doorlopen. De behoefte aan hiervoor genoemde waarden verklaart dit. Verondersteld kan worden dat micro influencers kunnen zorgen voor authenticiteit, geloofwaardigheid, vertrouwen en zelfontplooiing. Micro influencers hebben deze kenmerken, omdat het gepassioneerde enthousiastelingen zijn die hun liefde en passies delen. Het zijn geen influencers die betaald worden om reclame te maken en al voor verschillende reisorganisaties hebben gewerkt of werken. Mensen moeten zichzelf kunnen identificeren met deze online influencers en het gevoel hebben dat ze een band hebben. De theorie van Robert Cialdini (1984) zegt hier ook wat over. Er bestaan twee beïnvloedingstheorieën van Robert Cialdini die hier van toepassing zijn, namelijk: sympathie en eenheid. Bij sympathie doen mensen liever zaken met iemand die ze aardig vinden dan met iemand die ze niet aardig vinden. Bij eenheid draait het om de persoonlijke relaties die mensen met elkaar hebben. Als mensen dit voelen bij een andere persoon, zijn ze volgen Robert Cialdini beïnvloedbaar. Dit zal bij de doelgroep van dit onderzoek onderzocht worden in het veldonderzoek.

 

Het AIDA-model kan ook helpen bij het kiezen van de juiste online influencer. Niet alle marketingcommunicatie-uitingen hebben als doel om het hele model te doorlopen. Dit kan in het veldonderzoek getoetst worden bij de doelgroep om te kijken waarom zij een online influencer zouden volgen. In het literatuuronderzoek staan drie best practices beschreven. Deze best practices zijn van organisaties die al eerder met een online influencer hebben samengewerkt. Het doel van deze organisaties was niet het overgaan tot actie in het AIDA-model, maar het genereren van engagement, user generated content, interactie en co-creatie. Het waren geen bekende mensen die ingezet werden als online influencer bij deze best practices, maar gewone mensen die veel van het product of dienst afwisten en hier graag hun verhalen en passies over wilden delen. Verondersteld kan worden dat het werkte, omdat deze mensen geloofwaardig en authentiek waren, wat resulteerde in interactie, engagement, heel veel views en uiteindelijk in naambekendheid.

8          Bijlage

8.1       Literatuurlijst

 

ANVR. (2017). Over ANVR. Geraadpleegd op 27 maart, 2017, van https://www.anvr.nl/over/anvr.aspx

 

ANVR & Cherry LAB. (2017). Travel experience tomorrow: wat drijft toeristisch en zakelijk reizigers in 2025 en hoe speel je daar als reisonderneming future proof op in? Geraadpleegd op 27 maart, 2017, van https://www.anvr.nl/publicatie/Travel%20Experience%20Tomorrow%20-%20schaduwrapport%20extern%20gebruik_aangepast.pdf

 

Belkom, R. van. (2014). Het merk voorbij (1ste druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 

Berge, L. ten. & Kooten, J. van. (2006). Dit is marketing (1ste druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 

Brinkman, J. (2013, juni). Voor de verandering: Een praktische inleiding in de agogische theorie (5de druk). Houten: Noordhoff Uitgevers.

 

Cherry LAB. (2017). Altijd on trend. Geraadpleegd op 27 maart, 2017, van http://cherrylab.nl/on-trend-werkwijze/

 

Cialdini, R. (2007). Influence by Robert Cialdini: The Psychology of Persuasion (1ste druk). New York: HarperCollins Publishers Inc.

 

Cialdini, R. (2016). Pre-suasion: Een revolutionaire manier van beïnvloeden en overtuigen (1ste druk). Amsterdam: Boom Uitgevers.

 

Expedia. (2014, 1 oktober). Expedia pioneer start rondreis door Nederland. Geraadpleegd op 27 februari, 2017, van https://www.travelnext.nl/365-dagen-reizen-door-nederland-en-daarover-bloggen-een-kijkje-in-het-leven-van-daisy-expedia-pioneer/

 

Floor en van Raaij. (2006). Marketingcommunicatiestrategie (5de druk). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv.

 

Hogendoorn, M. (2011). Communicatieonderzoek (6de druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 

Huizer, M. (2015, 3 december). Reistrends voor 2016. Geraadpleegd op 20 maart, 2017, van http://www.reishonger.nl/reisnieuws/trends-voor-2016/

 

Kilroy. (2017). Over Kilroy. Geraadpleegd op 2 maart, 2017, van https://www.kilroyworld.nl/over-kilroy

 

Kooi, B. van der. (2014). Het Social Media Modellenboek (1ste druk). Amsterdam: Pearson Benelux.

 

Krouwel, M. (2017). Koffiedikkijken event. Geraadpleegd op 27 maart, 2017, van https://www.koffiedikkijken.nl/single-post/2017/01/14/Mariëlle-Krouwel-SNS-‘De-influencerbubbel-gaat-barsten

Lamarque, C. (2017). Influencers (1ste druk). Houten: Lannoo Campus.

 

Lampert, M. (2017). Millennials in 5 soorten en maten. Geraadpleegd op 23 maart, 2017, van https://www.motivaction.nl/kennisplatform/in-de-media/millennials-in-5-soorten-en-maten

 

Lenneke. (2013, 18 juli). Identificeer je online influencers, neem een voorbeeld aan Andrélon. Geraadpleegd op 8 maart, 2017, van http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/29091

 

Mambo. (2017). Over Mambo. Geraadpleegd op 2 maart, 2017, van https://mambo.nl/jongerenreizen/over-ons

 

Markerly. (2015). Instagram Marketing: Does Influencer Size matter? Geraadpleegd op 27 maart, 2017, van http://markerly.com/blog/instagram-marketing-does-influencer-size-matter/

 

Moonen, G. (2015, 26 juni). Reisbranche: hoe digital de markt drastisch verandert. Geraadpleegd op 7 december, 2016, van http://www.marketingfacts.nl/berichten/reisbranche-hoe-digital-de-markt-drastisch-verandert

 

Munk, K. (2016, 26 januari). Geïntegreerde marketing: zo pak je dat aan. Geraadpleegd op 10 april, 2017, van https://www.sprout.nl/artikel/direct-marketing/geïntegreerde-marketing-zo-pak-je-dat-aan

 

Pernoud, O. (2017). Over Expedia NL. Geraadpleegd op 27 februari, 2017, van http://over.expedia.nl/over-ons/over-expedia-nl-43

 

Petty, R, E. & Cacioppo, J, T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Geraadpleegd op 27 maart, 2017, van http://www.psy.ohio-state.edu/petty/documents/1986ADVANCESsPettyCacioppo.pdf

 

Reiswerk. (2016). Branchevisie 2025. Geraadpleegd op 7 april, 2017, van https://www.reiswerk.nl/s/c/inl/120502_toekomstvisie_WEB_sflb.pdf

 

Scholte, D. (2015, 20 maart). Contentproject Expedia Pioneer: Daisy reist 365 dagen door Nederland en blogt daarover. Geraadpleegd op 27 februari, 2017, van https://www.travelnext.nl/365-dagen-reizen-door-nederland-en-daarover-bloggen-een-kijkje-in-het-leven-van-daisy-expedia-pioneer/

 

Simi. (2017). Over Simi Reizen. Geraadpleegd op 2 maart, 2017, van https://www.simi-reizen.nl/simi/over-simi.html

 

Smeenge, M. (2017) Noord-Brabant op de kaart met een succesvolle influencer campagne – Heleen Huisjes. Geraadpleegd op 6 maart, 2017, van https://www.travelnext.nl/wp-content/uploads/2017/01/TravelNext-Vakantievakdag-2017-Kennisrapport.pdf

 

Wietske. (2016, 19 oktober). De 7 tofste reisblogs. Geraadpleegd op 21 februari, 2017, van https://www.paperflies.com/blog/de-7-tofste-reisblogs/

 

Wijk, K. van. (2011, mei). De Media-Explosie (4e druk). Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

YMCA Jongerenreizen. (2017). YMCA Jongerenreizen. Geraadpleegd op 2 maart, 2017, van http://www.ymcajongerenreizen.nl/index.php

 

Willems, E. & Vlas, M. (2017). Samenvatting: redenen contentmarketing. Geraadpleegd op 23 maart, 2017, van http://vwcommunicatie.nl/wp-content/uploads/2016/04/Samenvatting-redenen-contentmarketing.pdf

8.2       Benchmark

 

Hieronder wordt wat meer informatie gegeven over de reisorganisaties die gebruikt zijn voor de benchmark. Deze worden in het literatuuronderzoek vergeleken met de praktijkcase, namelijk: Mambo reizen.

 

Simi reizen

 

Simi reizen is een reisaanbieder voor uitdagende vakanties in heel Europa. De reizen die Simi organiseert zijn helemaal zelf bedacht en uitgewerkt. Op alle locaties werken zij samen met professionals die de omgeving kennen en hun missie maken om groepen de beste vakantie ooit te geven. Mambo hanteert de volgende leeftijdsgroepen: 15-17 jaar, 18-22 jaar en 23-35 jaar.

Simi gebruikt de volgende online communicatiemiddelen:

 • Facebook: hierop plaatst Simi foto’s en aankondigingen en kunnen jongeren hun mening achterlaten.
 • Pinterest: hierop heeft Simi borden (mappen) gemaakt per land en in deze borden staan weer foto’s van de verschillende reizen.
 • Google+: hierop deelt Simi verschillende artikelen.
 • Instagram: hierop plaatst Simi foto’s van verschillende reizen die zij hebben gemaakt met jongeren.
 • Twitter: hierop deelt Simi aankomende reizen en geven zij aan welke reizen al volgeboekt zijn. Daarnaast retweeten zij veel van bloggers op Twitter.
 • YouTube: hierop deelt Simi aftermovies van reizen.
 • Weblog: hierop deelt Simi haar verschillende rondreizen en waarom reizigers voor een bepaald land moeten kiezen. Het lijkt veel op een blog, maar geschreven door een medewerker van Simi. (Simi, 2017)

 

Kilroy Travels

 

Kilroy is gespecialiseerd in verre reizen, wereldreizen en studeren in het buitenland voor jongeren, studenten en backpackers. Kilroy gelooft dat iedereen zijn dromen moet kunnen waarmaken. Vanuit deze filosofie is het hun doel om jongeren te helpen alles uit het leven te halen op het gebied van reizen, studeren en werken in het buitenland. Kilroy gebruikt de volgende online communicatiemiddelen:

 • Facebook: op hun Facebookpagina delen zijn dingen waar zij mee bezig zijn, zoals nieuwtjes, de leukste reizen en kunnen reizigers zelf hun mening achterlaten.
 • Instagram: op Instagram delen zij verschillende foto’s van reizen en van hun reizigers zelf.
 • YouTube: op YouTube delen zij verschillende video’s van hun reizen, sfeerimpressies, previews en do and dont’s. (Kilroy, 2017)

 

YMCA Jongerenreizen

 

YMCA Jongerenreizen biedt unieke groepsreizen voor jongeren. Ze reizen in kleine groepen met het openbaar vervoer en nemen hun eigen tent mee. Tijdens de reizen speelt contact met de lokale YMCA een belangrijke rol. Dit, in combinatie met bijzondere bestemmingen, maakt iedere reis tot een onvergetelijke ervaring. YMCA Jongerenreizen richten zich op jongeren tussen de 18 en 25 jaar. YMCA Jongerenreizen gebruikt de volgende online communicatiemiddelen:

 • Facebook: op Facebook plaatsen zij video’s van hun reizen, kondigen zij nieuwe reizen aan, laten ze weten wat er in een bepaald land te doen is en kunnen reizigers hun mening achterlaten.
 • Instagram: op Instagram plaatsen zij foto’s van reizigers en van verschillende landen.
 • Reisblog: op hun reisblog kunnen reizigers stukjes schrijven over hun reizen en ervaringen.
 • Nieuwsbrief: Reizigers kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief en leuke reizen, aanbiedingen en acties krijgen.
 • YouTube: op YouTube delen zij video’s van hun reizen naar verschillende landen. (YMCA Jongerenreizen, 2017)

8.3       Voorstel literatuuronderzoek, zoekplan en strategie

 

 

Studentgegevens
Naam Femke Neefjes
Studentnummer 500667274
Specialisatie jaar 2: Merkenmanagement
Specialisatie jaar 3 Communicatie bij veranderingen
Minor Global Branding & Cambridge English
Mobiel nummer 0611772644
E-mailadres HvA Femke.neefjes@hva.nl
Naam SLB’er Milo Koper
Binnen welk communicatiedomein/-specialisme

valt jouw onderwerp

Maak keuze:

o    Marketingcommunicatie

o    Online Marketing

 

Aanleiding voor het Onderzoek (max 500 woorden)
Tegenwoordig kunnen online influencers veel invloed uitoefenen (de naam zegt het al) op mensen en dat enkele influencers een groot aantal volgers hebben. Influencers zijn actueel en zijn enorm gegroeid in de afgelopen periode. Voor dit onderzoek wil ik mij focussen op online influencers in de reisbranche, omdat ik graag wil weten in hoeverre zij invloed hebben op de keuze die mensen maken bij het boeken van een reis. Verder wil ik onderzoeken of online influencers kunnen worden ingezet om de marketingcommunicatiestrategie van online reisaanbieders effectiever te maken. Hoe zouden online reisaanbieders gebruik kunnen maken van deze online influencers. Gezien het feit dat hiernaar nog geen onderzoek is gedaan, leek mij dit een mooi onderwerp. Het gegeven dat consumenten zelfstandig reizen plannen en boeken via internet maar toch ook op zoek zijn naar referenties, kan dit onderzoek van waarde zijn voor online reisaanbieders, zodat zij weten waarom consumenten deze influencers volgen en hoe zij zich laten beïnvloeden. Kan de reisbranche zogezegd hier wat mee doen in haar marketing en communicatiestrategie.

 

Inzicht krijgen in of online influencers kunnen worden ingezet om de marketingcommunicatiestrategie van online reisaanbieders effectiever te maken en hierover aanbevelingen te geven aan online reisaanbieders.

 

 

 

 

Motivatie
Ik heb gekozen voor een communicatievraagstuk in de reisbranche, omdat ik later bij een reisorganisatie wil werken en dan past dit onderzoek perfect op mijn CV . Ik reis zelf graag en heb op verschillende manieren reizen gepland en geboekt variërend van een simpele boeking via internet tot en met het boeken van een reis met een gespecialiseerd reisbureau voor het invullen en een meer complexe reis met mijn familie naar Indonesië.

 

Gezien het feit dat ik bepaalde online influencers volg, leek mij het interessant te onderzoeken wat de invloed is van deze groep van mensen op consumenten en van hieruit te concluderen hoe influencers in te passen zijn binnen een marketing en communicatiestrategie van een bedrijf in de reisbranche. Verder heb ik met plezier gewerkt in eerdere projecten vanuit school waar ik analyses en onderzoeken heb uitgevoerd.

 

Tijdens mijn stage bij PwC in Amsterdam heb ik een concurrentieanalyse uitgevoerd en tijdens mijn stage bij Eurotrade Fair in Leeuwarden heb ik een klanttevredenheidsonderzoek verricht. Voor andere schoolopdrachten heb ik al diverse literatuuronderzoeken gedaan. Wat bij elk project bijvoorbeeld terugkwam was deskresearch, hier heb ik ook aan mee geholpen tijdens schoolprojecten. Verder heb ik regelmatig best practices moeten schrijven, waar ook literatuuronderzoek bij kwam kijken. Een onderzoek past beter bij mij dan de andere twee afstudeervarianten, omdat ik nieuwsgierig ben ingesteld en ik altijd alles wil weten.

 

 

Onderzoeksvraag
Hoofdvraag: Wat is de invloed van online influencers op consumenten in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar bij het kiezen van een bestemming en hoe kunnen deze influencers worden ingezet in de marketingcommunicatiestrategie van een online reisaanbieder, zoals de Travel Company.

 

Onderzoeksdoel
Inzicht krijgen in wat de invloed is van online influencers op consumenten in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar bij het kiezen van een bestemming en hoe deze influencers kunnen worden ingezet in de marketingcommunicatiestrategie van online reisaanbieders, zoals de Travel Company.

 

Deelvragen
Deelvraag 1: Wie zijn millennials in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar?

 

Deelvraag 2: Hoe kan je deze groep millennials bereiken via online influencers?

 

Deelvraag 3: Wat is de huidige rol van online influencers in de reisbranche?

 

Deelvraag 4: Wat zijn de huidige marketingcommunicatiestrategieën van online reisaanbieders, zoals de Travel Company?

 

Deelvraag 5: Wat zijn de voor- en nadelen van de inzet van online influencers in de reisbranche?

 

Deelvraag 6: Best practices/theorie over de inzet van online influencers in de marketingcommunicatiestrategie van online reisaanbieders, zoals de Travel Company.

 

 

 

 

 

 

 

Zoekstrategie
Ik ga de volgende databases raadplegen:

–        Actuele DocumentatieBank

–        Adformatie Archief

–        CBS Statline

–        Communication Source (EBSCO)

–        Delpher

–        DOAJ – Directory of Open Access Journals

–        Euromonitor

–        Google Scholar

–        HBO Kennisbank

–        HvA Kennisbank

–        HvA-webcolleges

–        LexisNexis Academic

–        NARCIS

–        PiCarta

–        ProQuest Business Collection

–        UvA Scripties Online

–        WARC

–        WorldCat

–        Google

 

Ik heb ervoor gekozen om bovenstaande databases te raadplegen, omdat die informatie bevatten die ik nodig heb voor dit onderzoek. Deze databases bevatten informatie over Marketing & Communicatie, zoals tijdschriften op het gebied van Marketing & Communicatie, wetenschappelijke literatuur van uitgeverijen, universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen, scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, publicaties, webcolleges, artikelen en marketinginformatie over trends, producten en branches. Ook statistieken met informatie over landen, consumenten, bedrijven en markten. Allemaal bronnen waar ik literatuur kan vinden voor mijn onderzoek.

 

Ik ga de volgende trefwoorden gebruiken:

–        Successful influencers/bloggers travel industry

–        Succesvolle influencers/bloggers reisbranche

–        Popular influencers/bloggers travel industry

–        Populaire influencers/bloggers reisbranche

–        Invloed influencers/bloggers reisbranche

–        Influence influencers/bloggers travel industry

–        Welke leeftijdsgroep leest blogs

–        Which age group reads travel blogs

–        Why do people read travel blogs

–        Waarom lezen mensen reisblogs

–        Welke online reisorganisaties gebruiken reisblogs

–        Welke online reisorganisaties werken samen met reisblogs

–        Which online travel organizations uses travel blogs

–        Which online travel organizations work together with travel blogs

–        Why are travel blogs so popular these days

–        Waarom zijn reis blogs zo populair in deze tijd

–        Communication online travel organizations

–        Communicatiemiddelen online reisorganisaties

–        Best practice online travel organization using travel blog

–        Best practice online reisorganisaties dat gebruik maakt van reisblogs

–        Reisorganisatie maakt gebruik van reisblog

–        Reisorganisatie werkt samen met reisblog

–        Reisorganisatie werkt samen met online influencer

–        Travel organization uses online travel blog

–        Travel organization uses online travel influencer

–        Travel organization works together with online travel influencer

 

 

 

 

Vooronderzoek
In deze tijd, waarin Social Media een grote rol speelt, raken mensen snel beïnvloed. Zo zijn er personen op Instagram die miljoenen volgers hebben en nog steeds verder groeien. Het zijn voornamelijk personen die een eigen blog hebben in mode, eten en reizen. Nu gaat mijn onderzoek over online influencers in de reisbranche, omdat er in de reiswereld ook een hoop aan het veranderen is. Zoals iedereen eigenlijk al weet is dat het internet veel gevolgen heeft gehad voor de reisbranche. Mensen boeken hun vakantie minder vaak bij een reisbureau, maar stellen graag hun eigen vakantie samen op het internet. Het internet heeft zoveel mogelijkheden gekregen, dat het voor mensen makkelijker en sneller is geworden.   Op het internet zijn verhalen over bestemmingen te vinden van mensen die ervaringen tijdens hun reizen hebben opgedaan, zodat men zich goed kan oriënteren. Zo zegt Marketingfacts.nl dat een reputatie economie een opkomende trend is in de reiswereld. Mensen hechten veel waarde aan meningen en ervaringen van anderen en gaan op online platformen zoals, Facebook, Twitter, Instagram en reisblogs opzoek hiernaar.

 

Deze meningen en ervaringen zeggen alleen lang niet alles en zijn niet altijd de betrouwbaarste bronnen. Zo heb ik met Yvonne van de Travel Company gesproken over mijn onderzoek. Yvonne is een reisagent, die bij je thuiskomt op elk gewenste tijdstip, ’s avonds of in het weekend en die de reiswensen bespreekt en op maat een reis samenstelt. Zo heeft zij voor mij ook een aantal vakanties geboekt. Yvonne bezoekt elk jaar samen met haar collega een aantal beurzen. Op een van de beurzen werd verteld dat een hotel weleens een populaire vlogger op bezoek heeft gehad. Het hotel haalde alles uit de kast om de vlogger het zo goed mogelijk naar de zin te maken. Zo stond haar favoriete muziek op bij aankomst, kreeg ze haar favoriete drankje, draaide haar favoriete serie en zo waren er nog veel meer dingen waar de vlogger veel waarde aan hechtte. Uiteindelijk heeft de vlogger, na afloop, vol lof gesproken over het hotel. Haar volgers wilden hierdoor ook graag naar hetzelfde hotel en gingen daar op internet naar opzoek. Uiteindelijk kregen zij niet dezelfde service als de vlogger. Het hotel haalde gewoon alles uit de kast, omdat ze wisten dat een ‘populaire’ vlogger langs zou komen. Het hotel wilde graag dat de vlogger goede recensies zou schrijven/filmen. Dit geeft een verkeerd beeld van het hotel, omdat het voor de ‘gewone’ bezoekers niet   waargemaakt wordt.

 

Verder heb ik met Maris gesproken van de Flying Foodie. De Flying Foodie is een foodblog en een travelblog in één. Maris schrijft hier diverse posts over eten en reizen en weleens over mensen die ze bewondert. Maris vertelde dat bloggers en vloggers hun volgers inspireren en ze helpen bij het kiezen van hun volgende vakantie. Uiteindelijk gaan consumenten zelf opzoek naar zo’n zelfde vakantie op het internet. Ten slotte heb ik met Martijn Huizer gesproken van de reisblog Reishonger. Martijn is de hoofdredacteur van Reishonger. Hij vertelde dat reisbloggers een zeer grote invloed hebben op de keuzes die consumenten maken. Zo was Reishonger 10 jaar terug een van de eerste reisbloggers van Nederland. De invloed van bloggers wordt steeds groter en dit wordt ook door reisaanbieders opgemerkt. Reisaanbieder beginnen hun eigen reisblog of werken steeds meer samen met invloedrijke reisbloggers. Door met deze drie experts gesproken te hebben, ben ik erachter gekomen dat het gebruik van reisbloggers of vloggers voor en nadelen hebben.

 

Zo schrijven Low Lai en Anna Hamill op Warc dat steeds meer bedrijven in Azië een influencer opnemen in hun marketingstrategie, omdat Social Mediakanalen en recensies op het internet beide bewezen hulpmiddelen zijn in het beslissingsproces van de consument. Waarom dan niet samenwerken met een online influencer in de reisbranche? Tiina Kattilamäki schrijft in haar afstudeeronderzoek aan Laurea (University of Applied Sciences) dat de Marketingstrategieën in de reisbranche door reisblogs aan het veranderen zijn, omdat tegenwoordig veel vakanties online geboekt worden. Het is om deze reden waardoor blogs goed werken in de reisbranche. De beslissing om iets online te kopen wat reis gerelateerd is, is makkelijker en betrouwbaarder wanneer het komt van een levend persoon in een blog post, dan wanneer het komt van een advertentie.

Door samen te werken met reisbloggers of vloggers kunnen online reisaanbieders grote groepen consumenten bereiken, omdat deze influencers veel volgers hebben en hun volgers inspireren . Ook zegt Tiina Kattilamäki hetzelfde als Yvonne van The Travel Company, doordat bloggers alles ontvangen van een gratis bezoekje bij een vijfsterren restaurant tot aan een overnachting bij een luxueus hotel, is het voor de ‘gewone’ reiziger gewoon niet realistisch. De gewone reiziger heeft echt niet dezelfde kansen als de blogger en naar waarschijnlijkheid niet genoeg geld.

 

Grrrl Traveler schrijft dat Marketing niet langer alleen gedreven wordt door advertenties, maar ook door ervaringen van consumenten op internet, zoekopdrachten op het internet en Social Media. Consumenten willen niet langer meer vertrouwen op verschillende adverteerders, maar op recensies van andere mensen.

Mensen hebben meer vertrouwen in de ervaringen van reizigers. Ook zien consumenten hun eigen social mediakanalen als een vertrouwelijke bron voor feedback en inspiratie. Dit is ook van toepassing als zij andere reis- bloggers en vloggers volgen. Waarom zouden bedrijven geld spenderen aan advertenties voor een beperkte doelgroep als er ook al reisbloggers zijn die miljoenen volgers hebben. Volgers dus die van reizen houden en op zoek zijn naar een geweldige reisbestemming in combinatie met een beste deal.

 

Een leuk voorbeeld van een organisatie dat een travelblog gebruikt is Bol.com. Bol.com is dan wel geen online reisaanbieder, maar ik vond dit wel een leuk voorbeeld. Bol.com gebruikt reis blogster Anne de Buck. Anne de Buck reist de hele wereld over om voor haar volgers leuke city guides te maken. Bol.com biedt deze city guides aan via een online webshop en zo werken zij samen om zo de city guides onder de aandacht te brengen. Het werkt als tweerichtingsverkeer, omdat Anne de Buck via Bol.com haar boeken kan verkopen en haar volgers gaan via haar reisblog naar de webshop van Bol.com.

 

Voorlopige onderzoeksopzet veldonderzoek
Voor het veldonderzoek ga ik gebruik maken van kwantitatief onderzoek, maar ook kwalitatief onderzoek. Voor het kwantitatief onderzoek ga ik een enquête maken gericht aan mensen die houden van reizen en die bij een online reisaanbieder weleens hun vakantie boeken. Voor het kwalitatief onderzoek ga ik een interview houden met een aantal online reisaanbieders.

 

De belangrijkste onderwerpen welke onderzocht moet worden zijn: of je de doelgroep in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar kunt bereiken via online influencers, wie de doelgroep is, wat de huidige rol is van online influencers in de reisbranche, wat de voor en de nadelen zijn van een online influencer en ten slotte wat de huidige marketingcommunicatiestrategieën zijn van online reisaanbieders, zoals Beachmasters en de Travel Company.

 

Concept hoofdstukindeling
1.      Voorwoord

2.      Inhoudsopgave

3.      Managementsamenvatting

4.      Inleiding

4.1.    Probleemsituatie

4.2.    Probleemstelling

4.3.    Doelstelling

4.4.    Deelvragen

5.      Deskresearch

5.1.    Wie zijn millennials in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar?

5.2.    Hoe kan je deze groep millennials bereiken via online influencers?

5.3.    Wat is de huidige rol van online influencers in de reisbranche?

5.4.    Wat zijn de huidige marketingcommunicatiestrategieën van online reisaanbieders, zoals de Travel Company?

5.5.    Wat zijn de voor- en nadelen van de inzet van online influencers in de reisbranche?

6.      Het theoretisch kader

6.1.    Voorbeeld van online reisorganisatie die samenwerkt met een online influencer/bloggers/vlogger.

7.      Fieldresearch

7.1.    Inleiding

7.2.    Aanleiding

7.3.    Onderzoeksvraag/onderzoeksdoel

7.4.    Onderzoeksopzet en verantwoording

7.5.    Op rationalisatie en verantwoording

7.6.    Data-analyse

7.7.    Resultaten interview online reisaanbieder

7.8.    Resultaten enquête doelgroep

7.9.    Inzichten

8.      Conclusie

9.      Advies

9.1.    Aanbevelingen

10.   Bibliografie

11.   Bijlagen

 

 

Literatuurlijst
Bol.com, (2016, 16 juni). Anne de Buck: 5 hotspots voor een dagje Amsterdam. Geraadpleegd op 7 december, 2016, van https://weblog.bol.com/article/bol-com-travelexpert-anne-de-buck

 

Flying Foodie, (2016). Heerlijk eten: uit, thuis en op reis! Geraadpleegd op 7 december, 2016, van

http://www.flyingfoodie.nl/

 

Grrrl Traveler, (2015, 7 december). Do travel bloggers impact the travel industry? Geraadpleegd op 7 december, 2016, van http://grrrltraveler.com/blogging/dia-conference-travel-bloggers-impact-travel/

 

Kattilamäki, T. (2015). Media in Transition: Travel Blogs as New Sources of Information. Geraadpleegd op 7 december, 2016, van http://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/94437/Kattilamaki_Tiina.pdf?sequence=1

 

Lai, L., Hamill, A. (2016) Four tips for working with online influencers: How Remy Cointreau won in Singapore. Geraadpleegd op 7 december, 2016, van https://www-warc-com.rps.hva.nl:2443/Content/ContentViewer.aspx?MasterContentRef=710dde7e-6191-48ad-9afb-5a40beda5127&q=successful+travel+influencers&CID=A107749&PUB=EVENT-REPORTS

 

Moonen, G. (2015, 26 juni). Reisbranche: hoe digital de markt drastisch verandert. Geraadpleegd op 7 december, 2016, van http://www.marketingfacts.nl/berichten/reisbranche-hoe-digital-de-markt-drastisch-verandert

 

Reishonger, (2016). Hoe ver reikt jouw reishonger? Geraadpleegd op 7 december, 2016, van

http://www.reishonger.nl/

 

The Travel Company, (2016). Persoonlijk reisadvies voor uw vakantie. Geraadpleegd op 7 december, 2016, van

https://travelcompany.nl/

Akehurst, G. (2009). User generated content: the use of blogs for tourism organisations and tourism consumers. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van http://link.springer.com/article/10.1007/s11628-008-0054-2/fulltext.html

 

Banyai, M., Glover, T. (2011, 8 juni). Journal of travel research. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32247715/Evaluating_Research_Methods_on_Travel_Blogs_-_Banyai___Glover__2011.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1481122324&Signature=1WlyPCTG8ZthiMEESo435hodMds%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEvaluating_research_methods_on_travel_bl.pdf

 

Booking Boss, (2016). Travel industry influencers and their effect on the tour and activity sector. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van http://blog.bookingboss.com/travel-industry-influencers-and-their-effect-on-the-tour-and-activity-sector

 

Gibson, M. (2016). How travel bloggers create sales. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van http://www.arabiantravelmarket.com/2015-Archive/Archive-2015/news-and-media/Guest-Blogs/How-Travel-Bloggers-Create-Sales/

GlobalETA, (2016). Blogs and vlogs. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van http://www.globaletalibrary.com/blogs-and-vlogs.html

 

Kosova, B. (2016, 11 januari). 24 travel vloggers to follow in 2016. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van http://matadornetwork.com/abroad/25-travel-vloggers-follow-2016-2/

 

Pan, B. (2007, augustus). Travel blogs and their implications for destination marketing. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van

https://www.researchgate.net/profile/Bing_Pan/publication/228838372_Travel_Blogs_and_Their_Implications_for_Destination_Marketing/links/0912f50c6b9d699e77000000.pdf

 

Tnooz, (2014, 16 september). Do travel bloggers actually have direct influence on consumer decisions? Geraadpleegd op 8 december, 2016, van https://www.tnooz.com/article/content-types-influence-consumer-decisions/

 

Xiang, Z., Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van http://www.iranpajohesh.com/papermod/2002.pdf

 

Yoo Hyan, K., Purifoy, M. (2007, februari). Online travel review study. Geraadpleegd op 8 december, 2016, van

http://195.130.87.21:8080/dspace/bitstream/123456789/877/1/Online%20travel%20review%20study%20role%20and%20impact%20of%20online%20.pdf

 

Screenshot SIS
 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s